Character test 7.5.2005
Judges Sirkka Lempinen & Carita Koskinen

Capacity to function +1 Moderate
Sharpness +3
Desire for defence action +3 Moderate, controlled
Desire for fight +3 High
Nerves +1 Tendency to nervousness
Temperament +3 High
Hardness +1 Tendency to softness
Accessibility +3 Kind, accessibile, open
Reactions to shots + No reactions to shots
   
Result + 184

 

Luonnetesti 7.5.2005
Tuomareina Sirkka Lempinen ja Carita Koskinen
 

Toimintakyky

+1 Kohtuullinen

Terävyys

+3 Kohtuullinen, ilman jäljelle jäävä hyökkäyshalua

Puolustushalu

+3 Kohtuullinen, hillitty

Taistelutahto

+3 Suuri

Hermorakenne

+1 Hieman rauhaton

Temperamentti

+3 Vilkas

Kovuus

+1 Hieman pehmeä

Luoksepäästävyys

+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Laukauspelottomuus

+ Laukausvarma

   

Tulos

+ 184