DE CH INT UCH IPO3 VPG3 VDH CH
Quantus v Hause Anin
hd A/A ed 1/1
IPO3 SCHH3 AD BH FH1 ZTP
Gary v Hohenhameln
hd A/A
IPO3 VPG3
Aki von der Peeler Hütte
hd A/A
VPG1 AD ZTP
Yana von Hohenhameln
hd A/A
IPO1 VPG3 FH1
Bea von der Burg Dinklage
hd A/A
IPO3 VPG3 FH1 AD
Hero von Hohengeiss
hd A/A
IPO3 VPG3 AD BH
Aska von der Burg Dinklage
hd B/B
Heizelwood Iman
hd A/A ed 1/1
V-95
Vom Feuerwald Sisupussi
hd A/B ed 1/1
Falco von der Mauth
hd B/B ed 1/1
Vom Feuerwald Lyyli Leväperä
hd A/A ed 0/0
V-96
Minzenhof Xanthe
hd B/B ed 2/1
Pamissen Jeremias
ed 0/0
Famous