Trial Place & Time Judge Result
       
PAEK Raisio 11.9.10 Kalevi Levšnen 251p EK3 Akvavit-maljan voitto
AD 5.10.08   AD
PAEK Valkeakoski 14.9.08 Matti Viljamaa 228p EK3 RM'08
PAEK Vaivia 21.10.07 Aimo Heino 245p EK2 FIN CH
PAEK Raisio 1.10.05 Teijo Hanhilampi 269p EK1
PAKK Raisio 2.10.04 Sirkka Lempinen PAKK1 BH